AGB

Allmänna villkor för Harayuku.

1 § 1 Tillämpning på företagare och definitioner av begrepp

(1) Följande allmänna affärsvillkor gäller för alla leveranser mellan oss och en konsument i den version som gällde vid tidpunkten för beställningen.

En konsument är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen inte kan hänföras till hans eller hennes kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet (§ 13 BGB).

2 § 2 Slutande av ett avtal, lagring av avtalstexten

(1) Följande bestämmelser om ingående av avtal gäller för beställningar som görs via vår internetbutik http://www.beispielshop-online.de .

(2) Om avtalet ingås ska det träda i kraft med följande villkor

Harayuku
Verksamhetsort: Nürnberg, Tyskland
Tingsrätten i Nürnberg HRB 34930
VAT ID: DE316823075Harayuku är ett varumärke som tillhör XENOconcept UG (haftungsbeschränkt).
Franz Liszt Str. 3
90571 Schwaig
Tyskland

E-post: [email protected]

Telefon: +49152 52199887 (ingen telefonsupport).

förverkligas.

(3) Presentationen av varor i vår Internetbutik utgör inget juridiskt bindande avtalserbjudande från vår sida, utan är endast en icke-bindande uppmaning till konsumenten att beställa varor. Genom att beställa de önskade varorna ger konsumenten ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal.
(4) Vid mottagandet av en beställning i vår internetbutik gäller följande regler: Konsumenten lämnar ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal genom att framgångsrikt slutföra beställningsförfarandet i vår Internetbutik.

Beställningen görs i följande steg:

1) Urval av de önskade varorna
2) Bekräfta genom att klicka på knappen ”Lägg i kundvagnen”.
3) Kontrollera informationen i kundvagnen
4) Tryck på knappen ”kassan”.
5) Inmatning av avtals- och fakturauppgifter
6) bindande inlämning av beställningen genom att klicka på knappen ”Skicka beställning” eller betalning via PayPal Express-kassan.

Innan beställningen lämnas in kan konsumenten, efter att ha kontrollerat sina uppgifter, återvända till den webbsida där kundens uppgifter finns registrerade och korrigera inmatningsfel eller avbryta beställningsprocessen genom att stänga webbläsaren genom att trycka på knappen ”Tillbaka” i den webbläsare som konsumenten använder. Vi bekräftar omedelbart mottagandet av beställningen genom ett automatiskt genererat e-postmeddelande (”Orderbekräftelse”). Med detta accepterar vi ditt erbjudande.

(5) Lagring av avtalstexten för beställningar via vår internetbutik: Vi lagrar avtalstexten och skickar dig beställningsuppgifterna via e-post. Du kan när som helst läsa de allmänna villkoren på http://instantfollowerkaufen.de/agb. Du kan när som helst kontrollera leveransstatusen för din beställning på sidan ”Shipment tracking”.

§3 Priser, fraktkostnader, betalning, förfallodag

(1) De angivna priserna inkluderar lagstadgad mervärdesskatt och andra priskomponenter. Frakt är gratis i hela världen.

(2) Konsumenten har möjlighet till förskottsbetalning, direktdebitering, PayPal, kreditkort (Visa/MasterCard/American Express), omedelbar banköverföring, paymentwall.

(3) Om konsumenten har valt förskottsbetalning förbinder han sig att betala köpeskillingen omedelbart efter det att avtalet har ingåtts.

§4 Leverans

(1) Om vi inte tydligt har angett något annat i produktbeskrivningen är alla varor som erbjuds av oss redo för omedelbar avsändning och skickas inom 1-3 arbetsdagar. Leverans sker senast inom 38 arbetsdagar. De flesta av våra privata märkesprodukter levereras från EU, alla andra produkter från Folkrepubliken Kina. Vid förskottsbetalning börjar leveransperioden dagen efter betalningsordern till den bank som fått i uppdrag att göra överföringen och, när det gäller alla andra betalningsmetoder, dagen efter det att avtalet har ingåtts. Om tidsfristen infaller på en lördag, söndag eller helgdag på leveransorten, löper tidsfristen ut nästa arbetsdag. Genom att göra ett köp godkänner konsumenten att uppgifterna om hans eller hennes beställning och adressuppgifter kan lämnas vidare till tredje part (våra samarbetspartners) för att genomföra beställningen.

(2) Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av det sålda föremålet övergår inte till köparen förrän föremålet har överlämnats till köparen, även vid försäljning genom försändelse.

5 § Förbehåll för äganderätten

Vi behåller äganderätten till varorna tills köpesumman har betalats i sin helhet.

****************************************************************************************************

§6 Garanti

De lagstadgade garantibestämmelserna gäller.

7 § Avtalsspråk

Endast tyska är tillgängligt som avtalsspråk. Om det skulle finnas skillnader mellan den tyska versionen av dessa villkor och en version på ett annat språk ska den tyska versionen alltid gälla.

Status för GTC juli 2019