AGB

Algemene Voorwaarden van Harayuku.

§1 Toepasselijkheid ten aanzien van ondernemers en definities van begrippen

(1) Voor alle leveringen tussen ons en een consument gelden de volgende Algemene Handelsvoorwaarden in de versie die gold op het moment van de bestelling.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven (§ 13 BGB).

§2 Sluiting van een contract, opslag van de tekst van het contract

(1) Voor bestellingen via onze internetwinkel http://www.beispielshop-online.de gelden de volgende bepalingen met betrekking tot het sluiten van de overeenkomst.

(2) In geval van sluiting van het contract treedt het contract in werking met

Harayuku
Plaats van vestiging: Neurenberg, Duitsland
Arrondissementsrechtbank Neurenberg HRB 34930
BTW ID: DE316823075Harayuku is een handelsmerk van XENOconcept UG (haftungsbeschränkt)
Franz Liszt Str. 3
90571 Schwaig
Duitsland

E-mail: [email protected]

telefoon: +49152 52199887 (geen telefonische ondersteuning)

materialiseren.

(3) De presentatie van goederen in onze internetwinkel vormt geen juridisch bindend aanbod van onze kant, maar is slechts een niet-bindende uitnodiging aan de consument om goederen te bestellen. Door de gewenste goederen te bestellen, doet de consument een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst.
(4) Na ontvangst van een bestelling in onze internetwinkel gelden de volgende regels: De consument doet een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst door het succesvol afronden van de bestelprocedure in onze internetwinkel.

De bestelling wordt in de volgende stappen geplaatst:

1) Selectie van de gewenste goederen
2) Bevestig door op de knop “Toevoegen aan winkelwagentje” te klikken.
3) Controle van de informatie in de winkelwagen
4) Drukken op de “checkout” knop
5) Invoeren van de contract- en factuurgegevens
6) Bindende indiening van de bestelling door te klikken op de knop “Bestelling verzenden” of betaling via de kassa “PayPal Express”.

Vóór de bindende indiening van de bestelling kan de consument, na controle van zijn gegevens, terugkeren naar de internetpagina waarop zijn gegevens zijn geregistreerd en invoerfouten corrigeren of het bestelproces annuleren door de internetbrowser te sluiten met behulp van de “Terug”-knop die zich in de door hem gebruikte internetbrowser bevindt. Wij bevestigen de ontvangst van de bestelling onmiddellijk via een automatisch gegenereerde e-mail (“orderbevestiging”). Hiermee nemen we uw aanbod aan.

(5) Opslag van de contracttekst voor bestellingen via onze internetwinkel : Wij slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens per e-mail toe. U kunt de AV op elk moment bekijken op http://instantfollowerkaufen.de/agb. U kunt de bezorgstatus van uw bestelling op elk moment controleren op de pagina “Zending volgen”.

§3 Prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldatum

(1) De vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde en andere prijsbestanddelen. Verzending is wereldwijd gratis.

(2) De consument heeft de mogelijkheid van vooruitbetaling, automatische incasso, PayPal, kredietkaart (Visa/MasterCard/American Express), onmiddellijke bankoverschrijving, paymentwall.

(3) Indien de consument voor betaling vooraf heeft gekozen, verbindt hij zich ertoe de koopprijs onmiddellijk na de sluiting van de overeenkomst te betalen.

§4 Levering

(1) Tenzij duidelijk anders vermeld in de productbeschrijving, zijn alle door ons aangeboden artikelen gereed voor onmiddellijke verzending en worden binnen 1-3 werkdagen verzonden. Levering vindt hier plaats binnen uiterlijk 38 werkdagen. De meeste van onze huismerkproducten worden verzonden vanuit de EU, alle andere artikelen vanuit de Volksrepubliek China. Bij vooruitbetaling vangt de leveringstermijn aan op de dag volgend op de opdracht tot betaling aan de bank die met de overschrijving is belast en, bij alle andere betalingswijzen, op de dag volgend op de sluiting van het contract. Indien de uiterste datum op een zaterdag, zondag of feestdag valt op de plaats van levering, eindigt de termijn op de eerstvolgende werkdag. Door een aankoop te doen, gaat de consument ermee akkoord dat de gegevens van zijn bestelling en zijn adresgegevens aan derden (onze Fulfilment Partners) kunnen worden doorgegeven om de bestelling uit te voeren.

(2) Het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van het verkochte voorwerp gaat pas op de koper over, wanneer deze het voorwerp in handen krijgt, zelfs in geval van verkoop door verzending.

§5 Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendomsrecht op de goederen voor totdat de koopprijs volledig is betaald.

****************************************************************************************************

§6 Garantie

De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

§7 Contractuele taal

Alleen Duits is beschikbaar als contracttaal. In geval van verschillen tussen de Duitse versie van de AV en een versie in een andere taal, is steeds de Duitse versie van toepassing.

Status van de AV juli 2019